تیر 22 1399نکات-قانون-جدید-چک

نکات قانون جدید چک

در تیر 22, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 790

 

خلاصه قانون جدید چک:

 ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی.
 ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند.
مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک.
 لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک.
موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است.
 انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است.
 گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود.
 علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود.
 برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سو اثر محسوب نمی‌شود.
 اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است.
 ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی.
 اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
 اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و...)
 ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک.
 صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل.

 

نکات اجرایی قانون جدید چک برای شعب بانک ها

مسئولیت محض بانکها برای جبران خسارت افراد ثالث بر اساس تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک
اثبات تقصیر بانک برای جبران خسارت لازم نیست.

بر اساس تبصره ۵ ماده ۵مکرر بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.بنابراین در صورت عدم اجرای به موقع یا ناقص قانون بدون دلیل موجه،افراد زیاندیده می توانند نسبت به طرح دعوا و مطالبه ضرر و زیان علیه بانک ها اقدام نمایند.
 

چک و نکات قانون جدید چک

چک و نکات قانون جدید چک

همه چیز در مورد چک و در رابطه با قانون جدید چک و نکات اساسی و کاربردی قانون اصلاح صدور چک که همه باید با این نکات آشنا باشیم.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام تهران مدافع، نکات اساسی و کاربردی اصلاح صدور چک را که به قلم وکیل چک می‌باشد، در ادامه آمده است که می‌خوانیم.

۱ ) طبق ماده ۴ قانون جدید صدور چک در صورت برگشت چک فوراً در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌شود و در گواهی‌نامه‌ای که به فرد دارنده تقدیم می‌شود، می‌بایست علت عدم پرداخت ذکر شود و همراه با کد رهگیری به شخص دارنده داده شود و در صورت عدم کد رهگیری و عدم مهر شخص حقوقی (بانک) فاقد اثر می‌باشد. و همچنین مطابقت امضای صادرکننده با چک قید شود و برگی مشابه گواهینامه مذکور به آدرس صادرکننده ارسال می‌شود.

۲ ) طبق ماده ۵ این قانون در صورت کسری مبلغ چک بانک در صورت درخواست دارنده چک مکلف است که مبلغ موجود در حساب را به شخص ذی‌نفع تحویل دهد و در پشت چک این امر را ذکر کند و در گواهینامه مخصوص که به منزله همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد گواهی صادر کننده که در حاکم اصل همان چک می‌باشد.

۳ ) طبق ماده ۵ مکرر پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تا زمان سو اثر از چک اقدامات ذیل به صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و یا کارت جدید

ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌ها بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه

د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی طبق ماده ۲۳ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند به شرطی که در متن چک قید تضمین انجام معامله تعهدی نشده باشد یا شرطی برای پرداخت نشده باشد و گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد در صورت شکایت برمبنای خیانت امانت و کلاهبرداری یا دیگر موارد علیه دارنده یا کلاً اقامه شده باشد.

دلیلی بر ممانعت از جریان عملیات اجرایی نمی‌باشد مگر اینکه مرجع قضائی قوی پیدا کند یا از اجرای سند ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرای صادر می‌شود در صورتی که دلیل بر اساس سند رسمی باشد یا صادر کننده ادعای مفقود شدن چک را داشته قرار توقف عملیات اجرای بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد.

نظرات
    نظر خود را بنویسید